skip to Main Content
Tel: 48 (22) 56 66 509/510
Godziny Pracy – Legalizacje – Wizy

  Godziny Pracy

  Pracujemy od pon. do czw. 9:00 – 15:00 , pt: 9:00 – 13:00
  Konsulat: od pon. do czw. 10:00 – 13:00  

  Legalizacja dokumentów

  Wszystkie dokumenty legalizowane w Ambasadzie Państwa Libii w Warszawie muszą być przetłumaczone przez
  tłumacza przysięgłego języka arabskiego.
  W pierwszej kolejności Ambasada legalizuje arabską wersję dokumentu/ów.
  Na prośbę petenta legalizowane są rówież dokumenty orginalne ( dokument/y, który/e został/y wcześniej
  przetłumaczone na język arabski).
  Legalizacja w polskim MSZ musi być dokonana na wszystich dokumentach, które mają być legalizowane przez
  Ambasadę .
  Przy expercie towarów do Państwa Libii wymagana jest legalizacja natąpujących dokumentów:
  – Certyfikat produkcji i wolnej sprzedaży.
  – Świadectwo pochodzenia.
  – Faktura „ rachunek „
  – Świadectwo zdrowia oraz weterynaryjne – konieczne przy wysyłce do Libii produktów żywieniowych i
  pochodzenia zwierzęcego np.(mleko,ser itp.)
  Czasami do legalizacji niezbędne są dodatkowe dokumenty, uzależnione jest to od specyfiki towaru i wymogów
  strony libijskiej.
  Przed dostarczeniem dokumentu/ów do Ambasady Państwa Libii w Warszawie należy dokonać przelewem opłat
  na konto ambasady numer:60 1160 2202 0000 0003 0321 6874
  Koszt legalizacji:
  – 130 PLN od każdego legalizowanego dokumentu.
  – równowartość 0,001 faktury bądź rachunku płatne w walucie polskiej według średniego kursów walut w danym dniu.   dokonywania płatności- CO BARDZO WAŻNE OSOBNYM PRZELEWEM na wyżej podany numer
  Po złożeniu kompletu właściwych dokumentów, ich kopii oraz dowodów opłat – czas oczekiwania na legalizację
  wynosi około 7 dni.

  Wizy

  Przed złożeniem dokumentów w ambasadzie należy sprawdzić telefonicznie czy uzyskał/a pan/pani poparcie
  wizowe.
  Po uzyskaniu informacji, że poparcie widnieje w systemie, należy zgłosić się do ambasady z następującymi dokumentami:
  – dwa zdjęcia paszportowe oraz jedno zdjęcie o wymiarch 2 * 2.5 cm.
  – paszport oraz jego przysięgłe tłumaczenie + kopia paszportu (wszystkich stron).
  – wypełniony wniosek o wizę Entry. ( 2 egzemplarze ).
  – Dowód opłaty za wizę na konto ambasady 260 PLN z tytułem ” wiza, imię i nazwisko”.
  – Ubezpieczenie zdrowotne wykupione na terenie Libii.
  – Pismo potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie o bezrobociu.
  – Wyciąg bankowy.
  – Wstępna rezerwacja hotelu lub dokładny adres miejsca zamieszkania w czasie pobytu w Libii.
  – Wstępna rezerwacja biletu lotniczego w obie strony.
  – zaświadczenie potwierdzające stan cywilny.
Wszystkie powyżej wymienione dokumenty musią być przetłumaczone na język angielski lub arabski.
Czas oczekiwania na wizę po złożeniu komletu dokumentów wynosi do 14,tu dni.